Regulamin

Regulamin zajęć grupowych – Discofox Dance School
§1
Uczestnictwo w kursie tańca jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu
§2
Na każde zajęcia obowiązuje zapis na kurs tańca, drogą emailową : kontakt@discofoxpoznan.pl ,
Za zapis uznaje się przelanie  calosci kursu,na konto Szkoły Tańca do 7 dni przed zajęciami   i potwierdzenie swojego uczestnictwa.
Pierwszeństwo na zajęcia mają zawsze klienci którzy wpłacili  równowartość całego karnetu na konto Szkoły Tańca.
Za maksymalną liczbę osób na zajęciach uznajemy 20 osób, dla komfortu zajęć tanecznych. Przyznajemy sobie prawo do zapisu większej ilości osób na zajęcia.
Ostatecznie decyduje faktyczna ilość osób i pierwszeństwo zapisów.
W przypadku wpłaty kwoty kursu i niemożności odbycia sie zajec ze strony Szkoly Tanca :
– tworzymy nową alternatywną grupę
– zwracamy wpłatę w przeciągu 7  dni od terminu planowanych zajęć. Wpłata ta przepada w przypadku nie pojawienia się kursanta w dzień otwarcia kursu, chyba że Szkoła Tańca uprzedzi o przesunięciu startu kursu.
Szkoła ma prawo przesunąć start kursu maks o 2 tygodnie, aby uzbierać minimalną ilośc 8 uczestników na kurs.
§3
Preferujemy zakup karnetów na 4 i 8 zajęć tanecznych. Wszystkie karnety są karnetami ważnymi do 30 dni od daty zakupu( zwyczajowo 21 dni od 1 do 4 kolejnych zajec tydzien po tygodniu).
W przypadku nieobecności instruktora na zajęciach i braku zastępstwa karnet automatycznie się wydłuża do momentu wyczerpania godzin zajęć.
W przypadku nieobecności na zajęciach kursanta, zajęcia przepadają lub istnieje wskazana możliwość odrobienia ich w innym dniu, na dowolnych zajęciach Discofox Dance School,  w terminie ważności karnetu, zgodnie z grafikiem Szkoły Tańca. Nie wykorzystanie możliwości odrobienia można przenieść na kolejny cykl, ale tylko następny,  w przypadku wykupienia kolejnego karnetu 7 dni przed końcem cyklu zajęć.
Prosimy o pilnowanie zakupionych karnetów jako podstawowy dokument potwierdzający opłatę oraz wejściówka na zajęcia. Opłata za zagubienie i wydanie nowego w obrębie ważności wynosi 15 zł.
§4
Zajęcia odbywają się od minimum 4 osób na sali, w przypadku mniejszej ilości zajęcia się odbędą pod warunkiem dopłaty kursantów do zajęć indywidualnych.
Koszt jednych zajęć 150 zł. W przypadku karnetu 4 koszt zajęć na osobę wynosi 20 zł. W przypadku uczestnictwa jednej pary przy wpłacie 40 zł, dopłata ta będzie wynosiła  odpowiednio 110 zł.
Zajęcia dla osób poniżej 5 w cenie karnetów, zawsze odbywają się za zgodą właścicieli Szkoły Tańca
§5
1.Opłaty za zajęcia dokonujemy zawsze przed rozpoczęciem cyklu zajęć , w dniu zapisu,gotówką lub w formie przelewu do 7 dni przed zajęciami . Nie zwracamy pieniędzy po zakupie pakietu. Możemy jedynie zamienić go na inny rodzaj zajęć.
2.Wejście na zajęcia jednorazowe, tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą instruktora, cena jednorazowych zajęć 30 zł. Podstawowy zakup zajęć to minimum 4, co daje możliwość poglądu czy dane zajęcia pasują uczestnikowi
3.Wszelkie kontynuacje zajęć  po wykorzystaniu karnetu, zakupujemy w całości( pełna opłata) zawsze maksimum 7 dni przed rozpoczęciem kolejnych zajęć, czyli maks na ostatnich zajęciach z kursu.
4.UWAGA:W przypadku chęci kontynuacji materiału i chęci uczestnictwa w zajęciach o wyższym poziomie i chęci utrzymania grupy, zakupujemy kontynuacje z możliwością zniżki 10% maks 7 dni przed kolejnym cyklem. Nie ma możliwości przerwy w uczęszczaniu na zajęcia, ponieważ może to skutkować przeniesieniem na grupę podstawową lub brakiem grupy dla uczestnika. Kursant  w przypadku braku uczestnictwa w ostatnich zajęciach, może być poproszony o rezerwacje kolejnego cyklu kursu przelewem , lub gotówką w siedzibie Szkoły Tańca.
§6
Posiadacz karnetu OPEN w wysokości 200 zł ma wstęp przez 30 dni od 01. do 31 danego miesiąca. na dowolne zajęcia DISCOFOX DANCE SCHOOL
§7
Kursant zapisujący się na kurs jest zobowiązany do podania emailowo, telefonicznie podstawowych danych w celu identyfikacji i informacji o kursach, ewentualnych zmianach i odwołaniach.
Przykład szablonu emaila lub wiadomości facebookowej z zapisem na kurs:
Zapisuje się/ Rodzaj kursu/ poziom/ Imię i Nazwisko/ telefon/ email/ posiadający partnera lub partnerke na kurs w parach lub nie posiadający.
Dane te są chronione i w pierwszej kolejności służą identyfikacji oraz rejestracji klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
  • Dane mogą zostać przetwarzane przez Szkołę Tańca do informacji marketingowych o aktualnych kursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez Szkołe Tańca drogą elektroniczną lub telefoniczną, o ile klient pisemnie wcześniej zaznaczy, że nie wyraża zgody.
Np:
Zapisuje się/ DISCOFOX/ P1/ Adam Nowak/ 500123456/ adas123@gmail.com/
z partnerką Anną Mak już zapisaną na kurs
§8
Przed wejściem na zajęcia należy w recepcji okazać karnet do  podpisania, okazać kartę voucher lub inny dowód opłaty za kurs, dopiero po tym udać się do przebieralni.
§9
Szkoła Tańca DISCOFOX DANCE SCHOOL nie honoruje kart FitProfit, Grupon, OK System, Multisport i innych programów lojalnościowych oraz zniżkowych. Stawiamy na klienta świadomego i lojalnego, który ma chęć nauki tańca oraz długiego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach tanecznych, które zawsze dają dobre wyniki długofalowo.
Nasze doświadczenie pozwoliło Nam na krok przeciwstawienia się takiej formie zakupu zajęć tanecznych, które odbiegają zwykle od standardów zapisów i długoterminowego nauczania Szkół Tańca.
§10
Klient Lojalny, lub zaproszony do Klubu Discofox Dance School, może otrzymać specjalne warunki płatności oraz cenę za fullpass zajęć tanecznych, także specjalną cenę za lekcje indywidualne  oraz warsztaty taneczne. Specjalne oferty zawsze są zaproszeniem Szkoły Tanca do współpracy, także nie ma możliwości rekomendowania do klubu tanecznego osób z zewnątrz z propozycją tańszych lekcji. Tą propozycje zawsze stosuje wobec kursanta Szkoła Tańca.
§11
Zajęcia rozpoczynają się punktualnie a pomiędzy każdymi jest 15 minutowa przerwa techniczna na wejście kolejnej grupy, przebranie się i zgłoszenie na zajęcia. Instruktor zastrzega sobie prawo do przedłużenia zajęć do 10 minut aby dokończyć materiał.
§12
Na zajęciach DISCOFOX nie ma obowiązku zmian w parach. Każdy ma prawo tanczyć ze swoim partnerem/partnerką.
Jednakże należy otworzyć się na tego typu ćwiczenia od uczestnictwa w kursie Discofox P3.
§13
Na zajęcia obowiązują obuwie zmienne i strój sportowy na zmianę. Na zajęciach BODY CONDITIONING wskazane zabranie własnej maty, na zajęcia MODERN miękkich baletek, skarpetek na zmianę.
§14
Na zajęcia nie przychodzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ani nie wnosimy napojów typu piwo. Chyba że jest organizowany praktis typu impreza. Kurs tańca powinien odbywać się w atmosferze uwagi i skupienia.
Nie kłócimy się z partnerami ani instruktorami, nie życzymy sobie odmawiania ćwiczeń tanecznych, rozgrzewki lub ćwiczenia innych niż zadanych figur i kombinacji.
§15
Zabrania się filmować i fotografować zajęcia. Nie filmujemy na koniec figur zatańczonych przez instruktora, tylko ćwiczymy na zajęciach.
Istnieje możliwość nagrania Siebie podczas zajęć tanecznych dla pamięci w stosownych momentach.
Kursanci zgadzają się o nagranie zajęć, wykonanie zdjęć w celach promocyjnych na youtube lub facebooku, o czym zawsze są informowani lub jest wystosowana prośba.
§16
Wszelkie formy agresji zarówno słownej lub fizycznej, a także zbytnia napastliwość w stosunku do płci przeciwnej będzie skutkowała usunięciem kursanta z zajęć z brakiem ponownego uczestnictwa oraz nie zwróceniem kosztów uczestnictwa w zajęciach. Dotyczy to również kursantów, klubowiczów oraz innych instruktorów tańca z innych szkół próbujących zepsuć zajęcia lub nastawiać grupę zajęciową z postawą roszczeniową, przemądrzałością godzącą w instruktorów i dobre imię Szkoły. Taka postawa również będzie skutkowała usunięciem z zajęć z brakiem ponownego uczestnictwa i zwrotu kosztów.
§17
Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła Tańca nie odpowiada. Można ewentualnie wartościowe rzeczy pozostawić w biurze, wtedy pozostaną wydane po okazaniu dowodu tożsamości. Także możliwość zabrania wartościowych rzeczy na salę na tzw parapet.
§18
Na zajęcia zabieramy ze sobą dobry humor i nastawienie, ponieważ instruktorzy zabierają to samo 🙂
§19
Wszelkie spory rozstrzygają na bieżąco Instruktorzy wspólnicy       
Discofox Dance School
Regulamin STUDIA INDYWIDUALNEJ NAUKI TAŃCA 

§1

Pragniemy prowadzić kursy indywidualne na zasadach wzajemnego szacunku, wyrozumiałości i otwartości, stąd wiele zasad zapisanych może się rozmijać z docelową współpracą.

Staramy się być elastyczni.

Zrobimy dla Was wiele , pod warunkiem ze Wy też dacie z siebie bardzo dużo, chcemy aby zasada WIN& WIN gdzie obydwie strony są usatysfakcjonowane była myślą przewodnią Naszej Szkoły, jednakże specyfika współpracy w przygotowywaniu choreografii lub zajęć indywidualnych wymusza nakreślenie pewnych zasad, które pozwolą utrzymać równowagę w relacji klient/ instruktor/ szkoła.

§2

Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca oraz nauki indywidualnej jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu

§3

Przed rozpoczęciem zajęć klient ma obowiązek poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych, aby instruktorzy mogli dostosować poziom ćwiczeń do możliwości uczniów. Jednocześnie Szkoła Tańca nie odpowiada za wszelkie urazy na skutek ćwiczeń na zajęciach, a w szczególności w przypadku zatajenia tej informacji przez ucznia.

§4

Zajęcia indywidualne to nauka tańca w  sali z lustrami lub w domu klienta pod nieustannym okiem instruktora, nauka choreografii, wiąże się również z przygotowaniem choreografii lub ewentualnym doborem lub zmiksowaniem muzyki co nie obciąża klienta dodatkowymi kosztami.

Klient w pierwszej kolejnosci zakupuje czas Szkoły Tańca w postaci pakietow lekcji indywidualnych. Szkoła Tańca, może zaanagazować się w klienta dodatkowo zatrudniajac drugiego instruktora aby byla mozliwosc cwiczen zarowno z partnerem i partnerka, lub w przypadku wywiazania sie ze stworzenia choreografii, wspolnie dobrac uzupelniajacy program np tanca uzytkowego, wszystko to zalezy od mozliwosci Szkoly w danym czasie a takze od szybkosci procesu uczenia sie klienta.

Nie ma możliwości odstąpienia od umowy,po dokonaniu płatności, ze względu na dość specyficzny rodzaj zamówienia przez klienta, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem; także Pierwszy Taniec nie jest produktem spójnym dla każdego, jest to usługa WYSOCE ZINDYWIDUALIZOWANA.

§5

1.Zakupu lekcji indywidualnych nauki tańca dokonuje się poprzez zakup pakietu/ pakietów lekcji indywidualnych z Nauki Pierwszego Tańca lub pakietów dla Singli zgodnie z aktualnym cennikiem Szkoły Tańca.

2. Zapłaty całości ceny za zakup pakietu lekcji indywidualnych z Nauki Pierwszego Tańca dokonuje się z ” chwilą rezerwacji” Pełna rezerwacja to zakup pakietu.

3. Istnieje możliwość wpłacenia zaliczki ( minimum 500 zł) na poczet ceny lekcji pakietu jeżeli ilość lekcji nie została ustalona, jednakże klient nie ma wtedy możliwości skorzystania z rabatów i preferencyjnych zniżek w systemie rezerwacyjnym.

4.Zakupu lekcji indywidualnych z nauki Pierwszego Tańca dokonuje się w formie płatności gotówkowej, płatności, kartą płatniczą, przelewu bankowego lub za pomocą sklepu internetowego.

5. Po zakupie pakietu lekcji indywidualnych z nauki Pierwszego Tańca ustalana jest pierwsza lekcja w ciągu 14 dni od daty zakupu pakietu. Na pierwszej lekcji ustalany jest tzw” sztywny grafik” zajęć indywidualnych obowiązujący obie strony.

6. Terminy zarezerwowanych lekcji indywidualnych nie podlegają zmianom, istnieje  możliwość przełożenia terminów lekcji indywidualnych z pakietu, w przypadku zakomunikowania do 24 godzin przed rozpoczęciem, w formie email, telefon, sms, 10% z pakietu ,czyli 1 godzina z pakietu 10, 2 z pakietu 15,20, czy 3 z pakietu , 30 o większych przełożeniach, należy skomunikować się ze wspólnikami Szkoły Tańca.

7. W przypadku braku odpowiedniej informacji ze strony klienta i jego braku obecności na lekcji, lekcja zamówiona przepada.

8.Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pakiet lekcji, jedynie w przypadku rażącego nie wywiązania się szkoły z odbycia lekcji w pakiecie( proporcjonalnie do ilości zajęć, jeżeli nie ma wolnych terminów do zrealizowania pakietu ze strony Szkoły Tańca.)

Nie odpowiadamy za sytuacje losowe, typu choroby, korki uliczne, lub tzw brak chęci uczestniczenia w zajeciach!

W przypadku losowego braku czasu na zrealizownie pakietu, braku kontaktu ze strony kursanta, maksymalny czas na zrealizowanie każdego pakietu od momentu Pierwszej lekcji Tańca to 6 miesięcy.

W przypadku nie odbycia się pierwszej lekcji i rezygnacji z usługi z przyczyn bliżej nieokreślonych, nie zwracamy również  pieniędzy/zaliczki. Każdy pakiet to rezerwacja Naszego potencjalnego czasu i rezerwacja sal.

9. W przypadkach nagłych i losowych możliwe są zastępstwa instruktora/ ów prowadzących lekcje indywidualne z danym klientem. Mogą one dotyczyć do 20% liczby lekcji z pakietu. W przypadku prośby Klienta o wyłączność określonych instruktorów Szkoła Tańca, może zażądać dopłaty w wysokości 50% ceny pakietu.

W innych przypadkach losowych, utrata instruktora, poważna choroba, śmierć lub wyjazd zagraniczny, opiekę nad parą ślubną przejmują współwłaściciele Szkoły Tańca lub wyznaczają innego instruktora Szkoły Tańca

&6

 
Wszelkie dane osobowe, kontakty telefoniczne, podane w formularzach, emailowe, lub poprzez przelewy na konto Szkoły Tańca są pufne i służą tylko weryfikacji klienta oraz identyfikacji, są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
  • Dane mogą zostać przetwarzane przez Szkołę Tańca do informacji marketingowych o aktualnych kursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez Szkołe Tańca drogą elektroniczną lub telefoniczną, o ile klient pisemnie wcześniej zaznaczy, że nie wyraża zgody.
& 7
Podstawową jednostką lekcji tańca to 60 minut, na tej jednostce oparte są pakiety, nie prowadzimy zajęć 45 minutowych, lekcje mogą trwać 60, 75, 90, 105 minut, w niektórych przypadkach 120 minut, sumarycznie tworzą całość pakietu. Instruktor ma prawo wydłużyć lekcje o 15 minut o ile pozwala na to czas aby dokończyć materiał nieodpłatnie, także para ma prawo skrócić , jednakże nie wydłużamy z tego powodu kolejnej lekcji.
§8
Zamówiona pojedyncza lekcja nieoplacona wczesniej lub pierwsza lekcja z pakietu odwołana w dowolnym czasie z nieuzasadnionej przyczyny podlega opłacie lekcji jednorazowej wg cennika.
Szkoła może obciążyć kursanta, jeżeli uprzedzał o rezerwacji, bez wpłaty wcześniejszej i doprowadził do pojawienia się instruktora na sali tanecznej.
Szanujmy wzajemnie swój czas, pieniądze i zaangażowanie.
§9
CHOREOGRAFIA ŚLUBNA
Choreografie ślubne tworzone są etapowo, pierwsza lekcja zawsze polega na roztańczeniu pary, lub rozpoznaniu możliwości oraz konsultacji, druga lekcja to nauka 1/4 choreografii, całość najczęściej jest na 8 lekcji z 10 lub 11 z 15 lekcji, tak że ostatnie lekcje są na jej szlif i ewentualne poprawki. Taki system pozwoli zaoszczędzić czas i dopasować ją do Państwa gustu i możliwości i wdrażać sukcesywnie zmiany, jeżeli takowe są potrzebne. Nie prezentujemy nigdy całości choreografii a sukcesywnie wdrażamy ją z biegiem lekcji.
§10
Szkoła stara się wywiązać z poleconego zadania, jednak nie gwarantujemy, że choreografia powstanie w obrębie pakietu, wszelkie dodatkowe lekcje zakupywane są po cenach umownych uzgodnionych ze Szkołą Tańca. Zwyczajowo nie bierzemy pod uwagę ceny pojedynczej a raczej cenę z pakietu.
§ 11
Na zajęcia przychodzimy wygodnie ubrani w ubraniach sportowych o ile instruktor nie zaleci inaczej( obuwie lub strój do występu) Obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, lub środków odurzających lub bycia pod ich wpływem, zajęcia odbywają się w atmosferze uwagi i koncentracji, nie kłócimy się z instruktorami lub partnerami, zachowujemy się w sposób kulturalny, który pozwala na maksymalne wyciągnięcie jak najwięcej nauki z godzin lekcji.
§12
Wszelkie kwestie sporne dotyczące prowadzonych zajęć, nieścisłości, uwagi rozstrzyga się na bieżąco, bezpośrednio u Instruktorów prowadzących kurs w trakcie trwania pakietu zajęć indywidualnych.
W przypadku nieścisłości nie wyjaśnionych w trakcie zajęć, jest mozliwośc reklamacji, na które Szkoła Tańca odpowiada w przeciągu 14 dni od wystawienia jej od klienta.
§13
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.