Regulamin

Regulamin zajęć grupowych – Discofox Dance School  oraz klubu DDS POZNAŃ

 &1

1.Uczestnictwo w kursie tańca jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu . Zapłacenie i zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z umową ze Szkołą Tańca

&2

1.Na każde zajęcia obowiązuje zapis na kurs tańca, drogą emailową : kontakt@discofoxpoznan.pl , lub poprzez platformę Fitssey, dostępną w zakładce grafik, na stronie internetowej, Grafik prowadzi do zapisu, przetwarzania danych oraz do płatności elektronicznej

Za zapis uznaje się przelanie  całości kursu,na konto Szkoły Tańca do 7 dni przed zajęciami, do 25 poprzedzającego miesiąca z możliwością zniżki) lub maks do 1dnia miesiąca kursu, zawsze przed zajęciami i potwierdzeniu swojego uczestnictwa.

Pierwszeństwo na zajęcia mają zawsze klienci którzy wpłacili  równowartość całego karnetu na konto Szkoły Tańca.

2.Za maksymalną liczbę osób na zajęciach uznajemy 20 osób, dla komfortu zajęć tanecznych. Przyznajemy sobie prawo do zapisu większej ilości osób na zajęcia.

Ostatecznie decyduje faktyczna ilość osób i pierwszeństwo zapisów.

3.W przypadku wpłaty kwoty kursu i niemożności odbycia sie zajęć ze strony Szkoły Tańca :

– tworzymy nową alternatywną grupę.

– zwracamy wpłatę w przeciągu 14 dni od momentu pisemnej rezygnacji klienta z zajęć.

Jednakże tylko wtedy kiedy start kursu nie nastąpi po upływie 30 dni od planowanego startu.

Wpłata ta przepada w przypadku nie pojawienia się kursanta w dzień otwarcia kursu, chyba że Szkoła Tańca uprzedzi o przesunięciu startu kursu.

Szkoła ma prawo przesunąć start kursu maks o 4 tygodnie /30 dni, aby uzbierać minimalną ilość 10 uczestników na kurs.

4.Od roku 2020 staramy się aby każdy kurs odbywał się w cyklu miesięcznym i rozpoczynał się zawsze maksimum drugi tydzień w miesiącu.

To pozwala na zakończenie cykli zajęć z końcem czerwca z ewentualną kontynuacją zajęć w okresie wakacyjnym. Zajęcia grupowe nie muszą odbywać się w wakacje, ale klienci zdecydowani w czerwcu na wrzesień zobowiązani są do 25.06.23 zarezerwować zajęcia na Grafik Wrześniowy, minimum wpłata na 1 miesiąc z kontraktem na 2 miesiące.

&3

1.Preferujemy zakup karnetów na 4 ,8 ,12, 16 i 20 zajęć tanecznych. Wszystkie karnety są karnetami ważnymi do 31 , 62, 93, 124, 156 dni, są rozliczane w cyklu miesięcznym.

Od 1.08.23 wchodzi obok karnetów system członkostwa mający zabezpieczyć grupy, aby w ciągu sezonu, były pełne i klient nie musiał szukać alternatywnej grupy.

Minimalne członkostwo to 2 miesiące.

Karnet 2 miesięczny to minimalny okres na jaki należy się zapisać, aby nauczyć się podstaw danego stylu tanecznego. Przykład. 1. Jeżeli jesteśmy zadowoleni i chcemy chodzić trwałe na zajęcia to karnet wydłuża nam się w sposób nieograniczony zawsze z miesięcznym okresem wypowiedzenia, czyli można w dowolnym okresie roku przerwać karnet za pomocą miesięcznego wypowiedzenia. Środki zostaną pobrane za miesiąc wypowiedzenia, czyli np. zakupiłem i rezygnuje w maju ( za czerwiec środki zostaną jeszcze pobrane, natomiast nie będą już pobierane od lipca) 2. Jeżeli chcemy zrezygnować przykład: Zapisaliśmy się we wrześniu, byliśmy na 4 zajęciach, zdecydowaliśmy że nie zamierzamy chodzić trwałe na zajęcia, zgłaszamy pisemne wypowiedzenie lub w systemie i pieniądze nie będą pobierane z karty od listopada. (Za październik zostaną jednak pobrane celem zabezpieczenia zakończenia kursu, polecamy też mimo wszystko dokończyć wtedy kurs i wykorzystać zajęcia do końca października.)

Karnet/ członkowstwo nie wydłuża się z powodu nieobecności głównego instruktora, choroby uczestnika, urlopu lub świąt narodowych i powszechnych oraz ogłoszonych epidemii lub klęsk żywiołowych. W przypadku przypadających 3 zajęć w miesiącu przy zakupie określonego karnetu Szkoła ma obowiązek wskazać 4 zajęcia alternatywne, wyznaczyć grupie termin odrobienia zajęć lub ewentualnie, wyznaczyć dodatkowy termin maksimum w następnym cyklu.

2.W przypadku nieobecności na zajęciach kursanta, zajęcia przepadają lub istnieje wskazana możliwość odrobienia ich w innym dniu, na dowolnych zajęciach Discofox Dance School,  w terminie ważności karnetu, zgodnie z grafikiem Szkoły Tańca. Nie wykorzystanie możliwości odrobienia można przenieść na kolejny cykl, ale tylko następny,  w przypadku wykupienia kolejnego karnetu zgodnie z zasadą do 3 nowego miesiąca lub 25 bieżącego z możliwością zniżki.

3.Prosimy o pilnowanie zakupionych karnetów jako podstawowy dokument potwierdzający opłatę oraz wejściówka na zajęcia. Opłata za zagubienie i wydanie nowego w obrębie ważności wynosi 30 zł.

&4

Zajęcia odbywają się od minimum 5 osób na sali, w przypadku mniejszej ilości zajęcia się odbędą pod warunkiem dopłaty kursantów do zajęć indywidualnych.

Zajęcia dla osób poniżej 5 w cenie karnetów, zawsze odbywają się za zgodą właścicieli Szkoły Tańca i są ich wolą nie obowiązkiem. W przypadku mniej niż 5 osób, może to skutkować innym rozliczeniem kursów, dopłatą lub połączeniem grup, wszystko należy ustalać indywidualnie ze zrozumieniem dla aktualnej sytuacji.

&5

1.Opłaty za zajęcia dokonujemy zawsze przed rozpoczęciem cyklu zajęć , w dniu zapisu, gotówką lub w formie przelewu do 7 dni przed zajęciami do 25 poprzedzającego miesiąca w cyklu miesięcznym maks do 01 bieżącego miesiąca . Od 01.08.23 Prosimy o korzystanie z Systemu Fittsey ze strony www.discofoxpoznan.pl

Nie zwracamy pieniędzy po zakupie pakietu. Możemy jedynie zamienić go na inny rodzaj zajęć.

2.Wejście na zajęcia jednorazowe, tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą instruktora, cena jednorazowych zajęć 50-70 zł. Podstawowy zakup zajęć to minimum 8, co daje możliwość poglądu czy dane zajęcia pasują uczestnikowi. W przypadku korzystania z jednorazowych zajęć próbnych za zgodą instruktora, minimalny zakup to cykl zajęć 3 miesięcznych 123 dni, czyli pełny kurs zakupiony bezpośrednio po zajęciach próbnych lub tego samego dnia.

3.Wszelkie kontynuacje zajęć  po wykorzystaniu karnetu, zakupujemy w całości( pełna opłata) zawsze do 25 dnia miesiąca kalendarzowego przed rozpoczęciem kolejnych zajęć, lub maks na ostatnich zajęciach z kursu. Decyzja o zakupie kontynuacji i wydanie karnetu, podpisanie nowej umowy musi nastąpić przed 4 zajęciami z cyklu miesięcznego inaczej istnieje możliwość wykasowania zajęć z grafiku Szkoły Tańca.

4.UWAGA:W przypadku chęci kontynuacji materiału i chęci uczestnictwa w zajęciach o wyższym poziomie i chęci utrzymania grupy, zakupujemy kontynuacje z możliwością zniżki 10% maks do 25 poprzedzającego miesiąca . Nie ma możliwości przerwy w uczęszczaniu na zajęcia, ponieważ może to skutkować przeniesieniem na grupę podstawową lub brakiem grupy dla uczestnika. Kursant  w przypadku braku uczestnictwa w ostatnich zajęciach, może być poproszony o rezerwacje kolejnego cyklu kursu przelewem , lub gotówką w siedzibie Szkoły Tańca

&6

Posiadacz karnetu OPEN w wysokości 300/ 350 zł ma wstęp przez maks 31 dni od 01. do 31 danego miesiąca. na dowolne zajęcia grupowe DISCOFOX DANCE SCHOOL.

W przypadku braku wykorzystania zajęć, nie przesuwamy ani nie dokładamy zajęć niewykorzystanych. Karnet OPEN jest nielimitowany jeśli chodzi o wejścia także nie liczymy wejść dziennych ani miesięcznych, także w szczególnych przypadkach można rozliczyć OPEN na podnajem Sali tanecznej. W każdym przypadku należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w każdych zajęciach a także chęć wykorzystania Sali.

&7

Kursant zapisujący się na kurs , warsztaty, imprezę organizowaną przez Szkołę Tańca jest zobowiązany do podania emailowo, telefonicznie podstawowych danych w celu identyfikacji i informacji o kursach, ewentualnych zmianach i odwołaniach.

Przykład szablonu emaila lub wiadomości facebookowej z zapisem na kurs:

Zapisuje się/ Rodzaj kursu/ poziom/ Imię i Nazwisko/ telefon/ email/ posiadający partnera lub partnerke na kurs w parach lub nie posiadający.

Inne w przypadku dzieci:

Zapisuje się/ Rodzaj kursu/ poziom/ Imię i Nazwisko/ telefon/ email/ imię dziecka/ wiek dziecka

  • Dane te są chronione i w pierwszej kolejności służą identyfikacji oraz rejestracji klienta stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. RODO.
  • Dane mogą zostać przetwarzane przez Szkołę Tańca do informacji marketingowych o aktualnych kursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez Szkołe Tańca drogą elektroniczną lub telefoniczną, o ile klient pisemnie wcześniej zaznaczy, że nie wyraża zgody.

Np:

Zapisuje się/ DISCOFOX/ P1/ Adam Nowak/ 500123456/ adas123@gmail.com/

z partnerką Anną Mak już zapisaną na kurs

Lub

Zapisuje się/ MODERN/ Anna Nowak/ 792123456/ anna123@wp.pl/ Adaś/ 7 lat

&8

Przed wejściem na zajęcia należy w recepcji okazać karnet do  podpisania, okazać kartę voucher lub inny dowód opłaty za kurs, dopiero po tym udać się do przebieralni.

&9

Szkoła w swoim imieniu przy współpracy firm eventowych powiązanych kapitałowo organizuje wyjazdy turystyczne, obozy taneczne, półkolonie, warsztaty wyjazdowe oraz warsztaty odbywające się w salach Discofox Dance School, półkolonie dla dzieci, imprezy animacyjne dla dzieci, imprezy sylwestrowe, karnawałowe, mniejsze i większe praktisy, inne okolicznościowe eventy, w tym również turnieje i konkursy taneczne. Przy rezerwacji imprez obowiązuje wpłata 100% ceny imprezy. Brak jest możliwości rezygnacji po wpłacie za określoną ilość uczestników, jedynie istnieje możliwość zastąpienia i sporządzenia cesji na innego uczestnika. W przypadkach braku chęci uczestnictwa ze strony Szkoły i z drugiej strony na uczestnictwo uczestnika w imprezie min: ze względu na wcześniejsze łamanie regulaminu Szkoły Tańca i naruszenie zasad dobrego współżycia w społeczności Szkoły istnieje możliwość zwrotu za porozumieniem stron. Jednakże musi do Szkoły wpłynąć pismo związane z „ Dobrowolną Rezygnacją klienta z usług”, z uzasadnioną przyczyną drogą emailową lub pocztową. Zwrot następuje w przeciągu 30 dni od wpłynięcia stosownego pisma. W przypadku tego rodzaju zwrotu za imprezę , event, musi być pisemna akceptacja organizatora, Szkoły Tańca zważywszy, na poniesione nakłady.

&10

Szkoła Tańca DISCOFOX DANCE SCHOOL nie honoruje kart FitProfit, Grupon, OK System, Multisport i innych programów lojalnościowych oraz zniżkowych. Stawiamy na klienta świadomego i lojalnego, który ma chęć nauki tańca oraz długiego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach tanecznych, które zawsze dają dobre wyniki długofalowo.

Nasze doświadczenie pozwoliło Nam na krok przeciwstawienia się takiej formie zakupu zajęć tanecznych, które odbiegają zwykle od standardów zapisów i długoterminowego nauczania Szkół Tańca, a także zdrowej relacji klient, instruktor, Szkoła Tańca, bez pośredników.

&11

Klient Lojalny, lub zaproszony do Klubu Discofox Dance School, może otrzymać specjalne warunki płatności oraz cenę za fullpass zajęć tanecznych, także specjalną cenę za lekcje indywidualne  oraz warsztaty taneczne. Specjalne oferty zawsze są zaproszeniem Szkoły Tańca do współpracy, także nie ma możliwości rekomendowania do klubu tanecznego osób z zewnątrz z propozycją tańszych lekcji. Tą propozycje zawsze stosuje wobec kursanta Szkoła Tańca.

&12

Zajęcia rozpoczynają się punktualnie i kończą punktualnie . Kursant ma obowiązek przyjść minimum 15 minut wcześniej by mieć czas na przebranie się i zgłoszenie na zajęcia. Instruktor zastrzega sobie prawo do przedłużenia zajęć do 10 minut aby dokończyć materiał, jeżeli jest takowa możliwość. Doświadczenie i solidność naszych kursantów wyeliminowało przerwy techniczne. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia a zajęcia traktuje się jako odrobione i zaliczone w karnecie.

W przypadku grupy dzieci poniżej 6 roku życia, także jeśli dziecko nie chce wejść na zajęcia, a instruktor rozpoczął pracę, zajęcia traktujemy jako zaliczone, nie ma możliwości uczestnictwa rodziców w zajęciach dzieci, jedynie dotyczy to, końcowych pokazów ostatnie 10 minut na koniec zajęć.

&13

Na zajęciach DISCOFOX nie ma obowiązku zmian w parach. Każdy ma prawo tanczyć ze swoim partnerem/partnerką.

Jednakże należy otworzyć się na tego typu ćwiczenia od uczestnictwa w kursie Discofox od poziomu P2.

&14

Na zajęcia obowiązują obuwie zmienne i strój sportowy na zmianę. Na zajęciach BODY CONDITIONING wskazane zabranie własnej maty, na zajęcia MODERN miękkich baletek, skarpetek na zmianę.

&15

Minimalny wiek uczestnika zajęć to skończony 3 rok życia, nie ma górnej granicy wieku uczestnictwa w zajęciach o ile pozwala na to zdrowie kursanta.

W przypadku zapisu do grupy 3-6 rodzic odpowiada za nastawienie dziecka, do wykonywania poleceń, za brak przeciwwskazań zdrowotnych, oraz Szkoła Tańca ma prawo skrócić zajęcia do 45 minut, jeżeli koncentracja i zainteresowanie grupy 3-6 jest zerowe, bez zwrotu kosztów.

&16

Na zajęcia nie przychodzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ani nie wnosimy napojów typu piwo. Chyba że jest organizowany praktis typu impreza. Kurs tańca powinien odbywać się w atmosferze uwagi i skupienia.

Nie kłócimy się z partnerami ani instruktorami, nie życzymy sobie odmawiania ćwiczeń tanecznych, rozgrzewki lub ćwiczenia innych niż zadanych figur i kombinacji.

&17

Zabrania się filmować i fotografować zajęcia. Nie filmujemy na koniec figur zatańczonych przez instruktora, tylko ćwiczymy na zajęciach.

Istnieje możliwość nagrania Siebie podczas zajęć tanecznych dla pamięci w stosownych momentach.

Kursanci zgadzają się na, nagranie zajęć, warsztatów wykonanie zdjęć w celach promocyjnych na youtube lub facebooku, Instagram lub innych portali społecznościowych jednocześnie zgadzają się na publikowanie wizerunku z chwilą uczestnictwa w zajęciach. Jest to standardowe działanie promocyjne Szkół Tańca. W przypadku braku zgody, można ją zastosować pisemnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Szkole Tańca, nie później.

&18

W przypadku uczestnictwa w Klubie Sportowym DDS POZNAŃ obowiązuje minimalnie umowa roczna ( 10 miesięcy) za to przysługują zniżki na zajęcia i specjalne ceny dla zawodnika turniejowego, Zawodnik klubu DDS POZNAŃ jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły, wspierania zawodów tanecznych oraz liczy się z kosztami wyjazdów, opłat startowych, strojów tanecznych. Zawodnik klubu sportowego może uczestniczyć w innych zajęciach tanecznych , tylko ze zgodą lub rekomendacją trenera klubu DDS POZNAŃ, A inne aktywności sportowe powinny być także konsultowane, obowiązuje klauzula lojalności.

W zamian za to zawodnik otrzymuje ogromne wsparcie ze Szkoły Tańca i duże zniżki na eventy, oraz zajęcia taneczne.

Zawodnik Klubu DDS POZNAŃ, opłacający składki do klubu i federacji jest zobowiązany do podpisania , oddzielnej umowy oraz szczegółowego wewnętrznego regulaminu dotyczącego zasad uczestnictwa w klubie sportowym DDS POZNAŃ

&19

Wszelkie formy agresji zarówno słownej lub fizycznej, a także zbytnia napastliwość w stosunku do płci przeciwnej będzie skutkowała usunięciem kursanta z zajęć z brakiem ponownego uczestnictwa oraz nie zwróceniem kosztów uczestnictwa w zajęciach. Dotyczy to również kursantów, klubowiczów oraz innych instruktorów tańca z innych szkół próbujących zepsuć zajęcia lub nastawiać grupę zajęciową z postawą roszczeniową, przemądrzałością godzącą w instruktorów i dobre imię Szkoły. Taka postawa również będzie skutkowała usunięciem z zajęć z brakiem ponownego uczestnictwa i brakiem zwrotu kosztów.

&20

Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła Tańca nie odpowiada. Można ewentualnie wartościowe rzeczy pozostawić w biurze, recepcji, wtedy pozostaną wydane po okazaniu dowodu tożsamości. Także możliwość zabrania wartościowych rzeczy na salę na tzw: parapet.

&21

Zwroty i reklamacje, podsumowanie:

1.Ze względu na wyłączenie związane z artykułem 38 Ustawy o prawie konsumenta, nie przysługują zwroty za usługę w przeciągu 14 dni. Zwrotów nie akceptujemy ale możemy zamienić na inny rodzaj usługi. Była o tym mowa we wcześniejszych punktach regulaminu.

  1. Reklamacje rozpatrujemy do 30 dni od momentu zdarzenia, które budzi zastrzeżenia klienta, pisemnie w formie listu wysłanego do siedziby firmy lub pisemnie za potwierdzeniem w recepcji Szkoły Tańca.

Reklamacje rozpatrywane są pisemnie w przeciągu 30 dni od momentu wpłynięcia reklamacji.

    &22 Polityka prywatności

  • Dane te są chronione i w pierwszej kolejności służą identyfikacji oraz rejestracji klienta stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. RODO.

$23

  • Każdy klient naszej szkoły ma obowiązek podpisać regulamin RODO    o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o klauzuli wzajemnej poufności danych osobowych, jak poniżej:”Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych1.Powierzający powierza Przetwarzającemu w trybie art31 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.2016, poz 922) oraz art.28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku(RODO), dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu rejestracji danych klienta, dalej o informowaniu nt. przebiegu, startu, lub odwołaniach kursów, jak i także przekazywania informacji marketingowych głównie drogą emailową, o aktualnych ofertach, dla aktywnych klientów DISCOFOX DANCE SCHOOL. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana drogą emailową na kontakt@discofoxpoznan.pl.2.Przetwarzający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych powierzających te dane, które są chronione zgodnie z powyższym.

Klauzula Wzajemnej Poufności Danych Osobowych

  • Zgodnie z Art23.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. Dz.U.1993 nr 47 z późn. Zmianami, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,klient nie ma prawa ujawniać wszelkich informacji, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, informacji o ilości klientów, sposobie prowadzenia zajęć, czy ich harmonogramu, oraz ich wyglądu, a w szczególności ujawniania danych innych klientów, oraz współpracowników Discofox Dance School, dostępnych nawet w zamkniętych grupach społecznościowych typu facebook, pod rygorem odpowiedzialności karnej, zgodnie ze wspomnianą ustawą.
  • Wszelkie uchylenia, tego typu będą skutkowały w pierwszej kolejności, usunięciem z zajęć, brakiem dostępu do zasobu danych, a także brakiem zwrotu kosztów poniesionych za zajęcia.

&3 Zasada znajomości regulaminu Szkoły Tańca

  • Powierzający, oświadcza, że zapoznał się z regulaminem na stronie www.discofoxpoznan.pl, który jest jest wiążący na dzień publikacji na stronie i aktualizowany i akceptuje wszystkie jego warunki przed przystąpieniem do zajęć tanecznych.

Po opłaceniu zajęć, oraz zapoznaniu się z powyższym, nie potrzeba oddzielnej umowy, powierzający staje się klientem oraz zawiera umowę ze Szkołą Tańca, a jej warunki dostępne są ww. regulaminie. ”

& 24

Na zajęcia zabieramy ze sobą dobry humor i nastawienie, ponieważ instruktorzy zabierają to samo 🙂

&25

Wszelkie spory rozstrzygają na bieżąco Właściciele

Discofox Dance School, lub powiązanej z nią Spółki kapitałowe o ile są dostępni na recepcji.

Nie rozwiązujemy sporów w trakcie prowadzenia zajęć tanecznych.

. Spory wynikające z regulaminu Szkoły rozwiązuje na bieżąco recepcja DDS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *